Viimeiset 15-20 vuotta CRM:n ympärillä on käyty keskustelua CRM-investoinnin kannattavuudesta. Keskustelun keskiössä on ollut työntekijän tuottavuus ja myyntiprosessien tehostaminen. Mielestämme pelkästään sujuvan ja tehokkaan myyntiputken agendalla ei kannata CRM-hankkeeseen ryhtyä. Varsinainen investoinnin takaisinmaksu tapahtuu muilla osa-alueilla.
 
CRM-investoinnista tulee kannattava, jos se kyetään valjastamaan asiakasarvonluonnin kehittämiseen ja asiakkuusinvestointien kohdentamiseen. CRM:n tulee tukea organisaatiota:
 • Asiakasymmärryksen kerryttämisessä
 • Arvonluontikyvyn kehittämisessä
 • Asiakassuhteiden vahvistamisessa
 • Asiakkuustavoitteiden saavuttamisessa
Esittelemme 30.5. järjestettävässä webinaarissa Digital Illustratedin kehittämän asiakaskannan johtamisen konseptin ja kerromme, millaisia tuottoja yritykset ovat tämän mallin käyttöönoton myötä saavuttaneet. Havainnollistamme myös sitä, kuinka Microsoftin Dynamics 365 -liiketoiminta-alusta ja Power BI -analytiikkaratkaisu voivat tuoda asiakkuusohjautuvan toimintamallin osaksi myynnin johtamista ja työntekijöiden arkipäivää.

Liiketoiminta- ja teknologianäkökulmaa yhdistelevästä asiakaskannan johtamisen läpileikkauksesta vastaavat Digital Illustratedin konsultit Sami Hurme ja Jukka Niiranen, joilla on yhteensä yli 30 vuoden kokemus Suomen CRM-kentällä toimimisesta ja vaikuttamisesta.
  Kohderyhmä
   
  Tilaisuus on suunnattu etenkin asiakkuus-, liiketoiminta- ja myyntijohdolle. Sen sisältö varmasti puhuttelee kaikkia asiakasrajapinnassa vastuutehtävissä toimivia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet organisaation asiakkuusprosessien kehittämisestä.
   
  Aiempaa tietämystä tai käyttökokemusta Microsoftin liiketoimintasovelluksista ei edellytetä, mutta Dynamics-ratkaisuja nykyisin käyttäville organisaatioille webinaari varmasti tarjoaa uusia perspektiivejä modernien pilvipalveluiden hyödyntämistavoista.
   
  Agenda
  • Miksi perinteiset CRM-hankkeet useimmiten epäonnistuvat
  • Miten teknologiset edellytykset liiketoimintajärjestelmien kehittämiselle ovat muuttuneet
  • Asiakkuusohjautuvuus toimintatapana:
   • Viitekehys: mistä oikein on kyse?
   • Kuinka asiakkuusohjautuvuus otetaan osaksi johtamisprosessia?
  • Asiakkuusohjautuvuuden tukeminen Microsoftin Dynamics 365 ja Power BI -ratkaisuilla
  • Esimerkkejä asiakkuusohjautuvuuden soveltamisesta ja sillä saavutetuista tuloksista
  Puhujat
    
    
   Sami on työskennellyt 16 vuotta asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kehittämisen parissa. Asiakkuusohjautuvuuden filosofiaa hän on soveltanut ja kehittänyt työssään toistakymmentä vuotta, tuodakseen myyntiorganisaatioihin terävämpää focusta, tavoitteellisuutta ja tehokkuutta. Näiden päämäärien ja asiakkuusohjautuvan toimintatavan käytäntöönviennissä ja johtamisessa Sami on turvautunut CRM-järjestelmätukeen reilussa sadassa asiakashankkeessa. CRM-järjestelmän funktio on jalostaa asiakasymmärrystä, aikaansaada tehokkuutta ja ennen kaikkea varmistaa myyntiorganisaation resurssien ja investointien allokointi strategisesti oikeanlaiseen tekemiseen ja oikeisiin asiakasryhmiin, jokapäiväisesti ja kaikilla organisaation tasoilla. Tämän toteutumisen varmistaminen on Samin tärkein tehtävä Digital Illustratedin asiakkuuksissa.
    
   Jukka on suunnitellut ja toteuttanut Microsoftin teknologia-alustaan pohjautuvia CRM-ratkaisuja vuodesta 2005 alkaen, pyrkien ratkomaan myynnin ja markkinoinnin arkipäivän ongelmia aiempaa fiksummilla tietojärjestelmien käyttötavoilla. Hänen lempivihollisiaan ovat heikon käytettävyyden asiakastietosiilot ja mitätöntä lisäarvoa tuottavat softaräätälöinnit. Jäsenyys Microsoftin MVP (Most Valuable Professional) -verkostossa tarjoaa Jukalle eturivin paikan Dynamics 365 -tuotepaletin kehityssuunnan analysointiin ja tämän tiedon soveltamiseen Digital Illustratedin asiakkaiden kehitysprojekteissa.
    
    
   Ilmoittautuminen
    
   Ilmoittaudu mukaan webinaariin TÄÄLLÄ! 
    
   Ilmoittautuminen tapahtuu Gotowebinar-järjestelmässä. Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi linkin webinaariin. Lisäksi järjestelmästä voit ladata kalenterikutsun tapahtumaan.
    
    
   Lisätietoja tapahtumasta sami.hurme@digitalillustrated.com tai 040-5465864. Tervetuloa!
    
    
    
   Luettavaa aiheesta

   Ennen webinaaria voit tutustua puhujien aiempiin CRM-aiheisiin blogikirjoituksiin: